RSQ1 tretman

RSQ1 je aparat za elektrostimulaciju, koji stimuliše neurološki sistem različitim električnim strujama veoma visoke frekvencije (10kHz). Razvijen je da se koristi u kombinaciji sa funkcionalnim vežbama, za kontrakciju i opuštanje mišića na pravilan način, za preventivne tretmane, bolju rehabilitaciju i brži oporavak.

RSQ1 mogu da upravljaju samo terapeuti koji su sertifikovani od strane PhysiCare International i potpuno odgovorni za bezbednost, pouzdanost i performanse lečenja ovim uređajem. 

Ima niz neuroloških i bioloških efekata, kao što su:
- kontrola bola
- neuromotorna reedukacija
- povećanje amplitude pokreta
- antiinflamatorno dejstvo

Primena RSQ1 je jako široka:
- Podrška za trening snage / hipertrofiju
- Podrška zagrevanju / hlađenju
- Brži oporavak nakon vežbanja
- Opuštanje mišića
- Održavanje i povećanje opsega pokreta
- Brža rehabilitacija nakon operacije kolena
- Upravljanje bolom

Stanja koja lečimo pomoću RSQ1 aparata:
- hronični bol
- povrede mišića i mišične distrofije
- povrede kolena (PFPS, hodromalacija)
- distorzije, subluksacije i luksacije 
- tendinitis
- postoperativni oporavak