Pejronijeva bolest

Šta je Pejronijeva bolest?

Profizikal easy flossing

Pejronijeva bolest se javlja kada ožiljci unutar penisa uzrokuju savijanje, skraćivanje ili deformaciju, izazivajući erektilnu slabost i gubitak osetljivosti.

To znači da može biti teško ili nemoguće postići seks. Pogađa muškarce svih uzrasta, ali je uglavnom prisutan među muškarcima starosti od 45 do 60 godina, a nastaje usled povrede penisa ili zbog zdravstvenih stanja poput dijabetesa i visokog krvnog pritiska.

Formiranje kurvature penisa prolazi kroz dve faze. Inicijalni zapaljenski proces u toku akutne faze rezultuje nastankom zadebljanja koje je obično bolno i perzistira tokom 6 do 18 meseci. Potom sledi faza stabilizacije kurvature tokom koje se bol povlači, a zadebljanje očvršćava. Spontana rezolucija je moguća, ali se retko dešava. Zato je važno na vreme prepoznati oboljenje kako bi se tretman što pre otpočeo.

Svi pacijenti koji imaju problem sa Pejronijevom bolešću, mogu pronaći trajno rešenje u našem centru.

zakažite pregled