Diskus hernija

Šta je diskus hernija?

Diskus hernija (discus hernia) je promenjeno stanje međupršljenskog diskusa (diska) nastalo usled degenerativnih promena, a ređe nakon trauma. Ova promena dovodi do stvaranja “izbočenja”, pa u zavisnosti od mesta gde se ta promena dogodila, vrši pritisak na okolno tkivo i dovodi do određenih tegoba (npr. bol leđa i kičmenog stuba).

Diskus hernija se najčešće javlja u lumbalnom i cervikalnom delu kičme, a mnogo ređe u torakalnom delu kičme.

Najefikasniji sistem lečenja diskus hernije je kombinacija hiropraktike, spinalne dekompresije, fizikalne terapije i kinezi terapije (vežbi) što sve novije statistike u razvijenim zemljama pokazuju.

Profizikal diskus hernija

Simptomi lumbalne diskus hernije

 • bol i ograničeni pokreti u lumbalnom delu kičme
 • spazam leđnih mišića
 • bol ili trnjenje niz nogu
 • slabost u mišićima nogu
 • otežan hod na prstima ili petama
 • otežano i bolno stajanje i sedenje
 • poremećaj mokrenja, stolice i seksualne funkcije kod muškaraca 

Simp​tomi cervikalne diskus hernije

 • bol i ograničeni pokreti u vratnom delu kičme
 • spazam i napetost mišića vrata i ramena
 • bol i trnjenje niz ruku
 • slabost u mišićima ruku
 • glavobolje 

Bol kod lumablne i vratne (cervikalne) diskus hernije može biti veoma jak i oštar ili pak tup i kostantan.

Uzroci nastanka diskus hernije

Najčešći uzrocii su degenerativne promene samog diska i okolnih mekih struktura, kao i povrede kičmenog stuba usled naglog ili postepenog opterećenja kičme. Na nastanak diskus hernije utiču i mnogobrojni faktori, kao što su životna dob, nasleđe, težak fizički rad, višesatno sedenje u nepravilnom, prinudnom položaju, rad za računarom, gojaznost, stres itd.

Starost i genetika

Diskus hernija je češća kod ljudi koji imaju 30 do 50 godina i onih sa porodičnom istorijom hernije

Načina života

Pušenje i kardiovaskularne bolesti, težina, ishrana i unos vode mogu uticati na protok krvi u celom telu i stres na kičmu

Držanje i kretanje

Učestalo savijanje i podizanje, loše držanje i dugotrajno sedenje igraju ulogu u diskus herniji

Povrede i udarci

Diskus hernija može da nastane usled povrede i neočekivano naglih pokreta 

Svi pacijenti koji imaju problem sa leđima, odnosno sa cervikalnom i lumbalnom diskus hernijom, mogu pronaći bezbolno rešenje u našem centru.

zakažite pregled