Petni trn

Petni trn (Calcar calcanei) je bolni sindrom koji nastaje izmeštanjem kalcijuma na kosti pete sa donje strane. Javlja se u obliku malog koštanog ispupčenja ili kao skup nepravilnih izraslina, koje se nazivaju kalkaneumi.

Proces formiranja ispupčenja nastaje usled stalnog pritiska pete. Tkivo koje štiti petu i ćelije koje formiraju kosti počinju da skladište kalcijum na problematičnom mestu, stvarajući petni trn. Ovaj proces prati jak bol, opisan kao osećaj uboda nožem u petu.

Postoje tri faze nastajanja petnog trna:
· akutna faza (najintenzivniji bol, javlja se naglo i potrebno je mirovanje i hladne obloge),
· subakutna faza (bol manjeg intenziteta koji se javlja posle dugog mirovanja, naročito ujutro posle spavanja ili posle dugog sedenja)
· hronična faza (razvija se postepeno usled neadekvatne terapije ili izostanka lečenja).

Međutim, česta je situacija da simptomi potpuno izostanu, a da se pojava petnog trna uoči samo na rendgenskom snimku. Razlog tome je oblik novonastale kosti koja nije ne oštra ni špicasta. Bol zapravo proizilazi od upaljenog tkiva oko petnog trna koji raste i time smanjuje prostor za normalno funkcionisanje tetiva, nerava i ligamenata. 

Terapija udarnim talasima (Shock Wave terapija) je najefikasnija i najpopularnija metoda lečenja petnog trna. Ona jedina dovodi do potpunog izlečenja. Efekti ove terapije su mnogobrojni: smanjenje bola, ubrzanje metabolizma, poboljšanje cirkulacije, bolja pokretljivost, smanjenje mišićne napetosti.