Kinesio taping

Profizikal kinesio taping

Kinesio taping je procedura korišćenja specijalnih elastičnih traka koje bez medikamenata koriguju funkciju mišića (olakšavaju pokret) i smanjuju bol imobilizacijom mišićne fascije.

To je terapeutska metoda koja je najpre postala popularna među sportistima, koristi se već duže vreme u svrhu prevencije i lečenja sportskih povreda, ali i u lečenju mnogih drugih.

Primena u sportu je samo deo metode jer 75% primene je u okviru fizikalne terapije i na pacijentima koji imaju neka obolenja. Osnovno dejstvo trake je da se na mestu na koje je aplikovana, ubrzava protok telesnih tečnosti (limfe i krvi) te se tretirani deo bolje ishranjuje, smanjuje se iritacija na receptore u koži, povećava se lokalno temperatura kože. Traka deluje sa svakim pokretom praveći male nabore na koži pa je segment koji tretiramo praktično 24 sata pod terapijom.