Dečija fizioterapija

Profizikal magnet SIS

Fizioterapija pomaže detetu da funkcioniše u svom maksimalnom potencijalu. U ordinaciji Profizikal, radimo sa decom gde im fizioterapija pomaže u razvoju, rehabilitaciji i poboljšanju veština kretanja i performansi. Naši fizioterapeuti rade na grubim motoričkim veštinama kao što su sedenje, stajanje i hodanje, kao i na poboljšanju fleksibilnosti, snage i izdržljivosti. Fizioterapeut vodi pacijenta individualno kroz program kako bi zadovoljio njegove najvažnije potrebe. Fizikalna terapija za decu pomaže sa:

Motorički razvoj

Hipermobilnost/ muskuloskeletni problemi

Neurološka i razvojna kašnjenja

Povrede i rehabilitacija