Magnetni stimulator (SIS) 

Profizikal magnet SIS

Tehnologija „Super Induktivni sistem“ (Super Inductive System - SIS) je magnetni stimulator visoke frekvencije. Baziran je na elektromagnetnom polju visokog intenziteta, koje pozitivno utiče na tkivo. Terapeutski efekti uključuju ublažavanje bolova, zarastanje preloma, miorelaksacija, miostimulacija i mobilizacija zglobova.

Zglobovi

Mobilizacija zgloba se postiže ponavljajućim kontrakcijama mišića koji okružuju zglobnu kapsulu. Ova ponavljajuća kontrakcija zamenjuje ručnu mobilizaciju zgloba, što dovodi do obnavljanja zgloba.

Prelomi

Elektromagnetno polje visokog intenziteta poboljšava cirkulaciju krvi u zahvaćenom području i podržava formiranje vaskularnog i hrskavičnog kalusa. Shodno tome, počinje progresivna mineralizacija hrskavice i remodeliranje kostiju.

Tkiva

Interakcija elektromagnetnog polja unutar neuromišićnog tkiva, rezultira depolarizacijom nerva i kontrakcijama mišića. Na osnovu izabrane frekvencije stimulacije, može se postići olakšanje ili jačanje mišića.

Mišićni tonus

Inhibicija povećanog mišićnog tonusa postiže se uticajem na kičmeni nivo kontrole mišićnog tonusa. Ovaj mehanizam je indikovan za lečenje centralnog motoričkog oštećenja, pri čemu se javlja spastičnost.