Mehanička trakcija

Chattanooga Triton 6M je najsavremeniji i klinički dokazan aparat za terapiju trakcijom, kog poseduje Profizikal. Ovaj trakcioni sto predstavlja inovaciju u dekompre​sivnoj terapiji kičmenog stu​ba, jer generiše sile i vučne obrasce koji najbliže oponašaju manuelne terapjske metode.

Sve funkcije koje poseduje Chattanooga Triton 6M, minimalizuju opasnost od pojave protektivnog mišićnog spazma I čine ga jednim od najbezbednijih aparata za dekompesiju kičmenog stuba.

Svi pacijenti koji imaju problema sa leđima, odnosno sa cervikalnom i lumbalnom diskus hernijom, mogu pronaći bezbolno rešenje u našem centru. Ovo je idealna vrsta terapije za pacijente koji imaju strah od manuelne kiropraktike.

Već posle nekoliko terapija uz pomoć Chattanooga trakcionog stola, osetićete znatno olakšanje i rasterećenje kičmenog stuba.