Manuelne tehnike

Kiropraktika (hiropraktika)

Kiropraktika (hiropraktika) podrazumeva ručno nameštanje i manipulaciju kičme, pršljenova, zglobova i mekih tkiva. 

U savremenom svetu kiropraktika je treće najzastupljenije zdravstveno zanimanje.

U našem centru kiropraktika se koristi kao deo terapije kada se u individualnom radu sa pacijentom pokaže da ima potrebe za primenom kiropraktike. Klinička istraživanja pokazuju da preko 80% pacijenata oseća olakšanje i prestanak bolova nakon posete kiropraktičaru. 

Kod kiropraktičara se najčešće dolazi zbog tegoba kao što su: bolovi u kičmi, bolovi u leđima, bolovi u vratu, bol u ramenima, bol između lopatica, a najčešći razlog posete kiropraktičaru je bol u krstima, odnosno donjem delu leđa. Kiropraktika je apsolutno bezbedna metoda, pod uslovom da je sprovodi stručan i medicinski školovan kiropraktičar. Kada se sprovodi stručno i adekvatno, kiropraktika gotovo i da nema neželjenih efekata, a u više od jednog veka postojanja kiropraktike nisu zabaleženi slučajevi povreda prilikom kiropraktičkih tretmana.

PNF tehnika

Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija (PNF) je koncept lečenja zasnovan na korišćenju svih mogućih potencijala čoveka, kako zdravog bića, tako i čoveka sa poteškoćama.

Osnovni princip rada je korisćenje: eksteroceptivnih stimulusa (lumbrikalni hvat terapeuta, precizna i jasna govorna komanda i vidna tj. feedback informacija pacijenta) i proprioceprivnih stimulusa - korišćenjem otpora kao načina dobijanja mišićne kontrakcije. 

PNF je bezbolna metoda. U njoj terapeut ne procenjuje šta pacijent ne može, već se fokusira na ono što može i radi na tome da se to razvija, sve u cilju povratka funkcije. Terapeut maksimalno sarađuje sa pacijentom, mora biti potpuno posvećen njemu i to stvara osećaj sigurnosti kod pacijenta. Reč je uvek o individulanom radu terapeuta sa pacijentom.