Dodatne procedure

Moderna medicinska akupunktura

Mediciska akupunktura je terapeutski model, gde se tanke igle koriste u terapiji. Potiče iz tradicionalne kineske akupunkture, gde je znanje iz anatomije, fiziologije, patologije i evidence-based medicine osnova. Medicinska akupunktura je deo konvencionalne medicine koji se koristi u lečenju bolova u koštano-mišićnom sistemu, uključujući miofascijalne bolove.U ovoj terapiji koristimo tanke igle koje stimulišu određeni deo tela. Na igle se priključuje apparat pomoću kojeg se šalju električni impulsi duž bolnog mesta, i na taj način se smanjuje bol.